Ulga podatkowa na Internet

Ulga podatkowa na Internet

Koniec pierwszego kwartału roku tradycyjnie jest momentem w którym wielu z nas składa roczne zeznanie podatkowe. Warto pamiętać przy tej okazji, że jak najbardziej każdy z nas ma prawo do skorzystania z ulgi na Internet. Oczywiście konieczne jest spełnienie określonych warunków z tym związanych.

Pierwszym i absolutnie podstawowym jest udokumentowanie wszystkich wydatków, które ponieśliśmy na Internet. Niezależnie od tego w jaki sposób korzystamy z dostępu do sieci. Dla większości podatników ulga ta kojarzyć może się przede wszystkim z wydatkami ponoszonymi na Internet stacjonarny.

W praktyce jednak ulga przysługuje także i w innych wypadkach. Przykładem może być możliwość skorzystania z ulgi na Internet także w przypadku gdy podatnik korzysta z Internetu mobilnego. Ulga może jak najbardziej przysługiwać także w sytuacji gdy część wydatków ponosi się na Internet mobilny, a część na stacjonarny. Możliwe jest nawet skorzystanie z ulgi na Internet także w sytuacji gdy z sieci korzystamy w kawiarence internetowej. W każdym przypadku konieczne jest posiadanie stosownej dokumentacji potwierdzającej poczynione wydatki na usługi internetowe. Mogą być to zarówno faktury otrzymywane od operatora jak i rachunki. Z ulgi skorzystać można także wtedy gdy usługi internetowe kupujemy w pakiecie.

Przykładem może być niezmiernie wręcz popularne połączenie nowoczesnej telewizji cyfrowej z usługami internetowymi jak również wtedy gdy korzysta się z Internetu mobilnego udostępnianego przez operatora komórkowego. Warunkiem wtedy jest jednak nie tylko posiadanie rachunku, ale także dysponowanie takim rachunkiem, gdzie jasno i dokładnie wyodrębnia się koszty dotyczące samych usług internetowych. Z ulgi podatkowej na Internet korzystać można także w ramach kwotowego limitu. Tutaj też pamiętajmy, że przepisy mają się jeszcze w najbliższym czasie zmieniać tak więc skorzystanie z ulgi na Internet na dokładnie takich samych zasadach, z których korzystać możemy dzisiaj będzie już niemożliwe. Jeśli chodzi o wypełnienie formularza, na takich zasadach aby móc z ulgi na Internet skorzystać, to sprawa przedstawia się dosyć prosto.

Podobne wpisy:

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.